Data Governance en Privacy

Digitale data zijn cruciaal in de zorg van nu. Medische dossiers, medicatielijsten, online declaraties, wetenschappelijk onderzoek aan de hand van data: alles gaat sneller met de toenemende digitalisering. Databases kunnen worden gekoppeld en kunstmatige intelligentie biedt mogelijkheden voor nieuwe inzichten. Maar let op, u kunt niet alles doen wat u wilt. Regelgeving als de AVG stelt strikte eisen aan uw datagebruik en databeheer.

Data Governance gaat over helder databeheer in uw zorgorganisatie. Simpel gezegd: wie doet wat en wanneer met de beschikbare data. Bij BOUF maken we dit inzichtelijk. We werken op drie niveaus:

Niveau 1:         bestuur: visie en strategie over het beheer en gebruik van data met daarbij horende rechtsvorm, organisaties en bestuursmodel

Niveau 2:         management: de inrichting van processen om uitvoering te geven aan niveau 1.

Niveau 3:         uitvoering: uitvoerende enondersteunende afdelingen aan niveau 1 en niveau 2.

Met een sterke Data Governance-strategie profiteert u van digitale vooruitgang en blijft u binnen de wettelijke kaders. BOUF helpt u hierbij.

Datawarehouse

Data is een grote bron van informatie. Het is denkbaar dat deze informatie voor meer orgnaisaties van grote toegevoegde waarde is. Een onafhankelijke partij (Trusted Third Party) is dan het middel om de data breed beschikbaar te maken.

BOUF is vertrouwd met het juridisch oprichten en bstuurlijk inrichten van een Datawarehouse.