De zorgsector staat onder druk door een groeiend personeelstekort. De instroom van nieuwe werknemers blijft achter bij de snel toenemende uitstroom. Sommigen keren terug als zzp’er, anderen kiezen voor een carrièreswitch. De oorzaken zijn veelzijdig. Dubbele vergrijzing speelt een rol: meer zorgprofessionals gaan met pensioen en een ouder wordende bevolking vraagt meer én complexere zorg. Daarnaast ervaren zorgwerkers minder werkplezier, vaak door administratieve lasten, gebrek aan autonomie over het eigen werk en gebrek aan doorgroeimogelijkheden.

Om zorgprofessionals aan te trekken en te behouden voor de zorg zijn er verschillende knoppen waaraan gedraaid kan worden ter verbetering van de arbeidsmarkt in de zorg.

  • Minder Regeldruk: Programma’s zoals ‘(Ont)Regel de Zorg’ werken aan het schrappen van onnodige regels, om zo de administratieve lasten te verminderen. Nieuwe wetsvoorstellen worden bovendien getoetst op hun impact op deze lasten. (Zie thema Regeldruk)
  • Eerlijke Beloning: Een salaris dat overeenkomt met kennis en kunde verhoogt de werkvreugde. Het is cruciaal dat de beloning aansluit bij het werkniveau.
  • Groei en Ontwikkeling: Een duidelijk pad voor professionele groei schept nieuwe kansen en uitdagingen. Dit kan een herziening van functie-indelingen en taakverdelingen vereisen.
  • Loondienst vs ZZP: De voordelen van zzp-schap lijken groter dan die van loondienst. Aanpassing van de regelgeving is nodig om deze kloof te dichten.
  • Stimuleer Ondernemerschap: Een gezonde arbeidsmarkt in de zorg heeft baat bij diversiteit in praktijkvoering. Dit betekent een aanpassing in wet- en regelgeving om een gunstiger klimaat te scheppen voor zorgondernemers.
  • Opleidingskansen: Meer budget voor zorgopleidingen kan de instroom verhogen, vooral in specifieke sectoren. Dit betekent dat er meer divers of juist specifieker moet worden opgeleid.
  • Spreiding van Zorg: Stedelijke gebieden hebben vaak meer zorgprofessionals per patiënt dan landelijke gebieden. Een focus op het aantrekkelijker maken om te werken in deze rurale gebieden is noodzakelijk.

Bij BOUF richten we ons op duurzame oplossingen voor deze problematiek. We streven ernaar zorgprofessionals te behouden en nieuw talent te enthousiasmeren voor diverse zorgsectoren. Door aan te sturen op het systematisch toepassen van deze maatregelen, streven wij samen met onze opdrachtgevers naar een duurzaam en veerkrachtig zorglandschap.