Uitdaging

Een grote opleidingsorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg kreeg een nieuwe bestuurder. Er waren recent ook veranderingen binnen de raad van toezicht geweest. De nieuwe leiding had behoefte aan juridische hulp voor het bijwerken van hun governancedocumenten (visie, missie, reglementen).

Wat BOUF gedaan heeft

Na overleg met het bestuur hebben we gekeken wat de organisatie zowel voor haar interne als externe omgeving nodig heeft. Zo zijn onder andere de statuten aangepast aan het unieke karakter van de organisatie. Regels zijn nu zo opgesteld dat ze voor alle onderdelen binnen de organisatie voordelig zijn. We hebben ook de samenwerkingscontracten onder de loep genomen voor duidelijke netwerkrelaties en er is een nieuw document over toezicht gemaakt.

Resultaat

We hebben de interne en externe governance aangepast. Dit is in overeenstemming met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de Governancecode Zorg 2022. Door deze wijzigingen is de organisatie helemaal klaar voor de toekomst.