Uitdaging

Een professionele beroepsorganisatie werd in een laat stadium geïnformeerd met nieuw beleid van een zorgverzekeraar, dat tot gevolg had dat de interventies  van de betrokken zorgprofessionals niet meer gefinancierd zouden worden vanuit het aanvullend pakket van deze zorgverzekeraar. Dit nieuwe beleid zou ook voor een reeks andere beroepen gaan gelden. De vraag was of dit besluit voor deze betreffende beroepsorganisatie nog beïnvloed kon worden.

Wat heeft BOUF gedaan?

BOUF heeft een analyse gemaakt van de inhoud van het besluit, het proces hoe  dit besluit tot stand is gekomen, en de wijze waarop dit is gecommuniceerd met betrokkenen. Op grond hiervan is een analyse gemaakt van de argumentatie die kon worden ingezet om de bijzondere positie van deze beroepsgroep te benadrukken en op grond daarvan dit besluit aan te vechten. Op basis hiervan is een beïnvloedingsstrategie ingezet, bestaande uit een inhoudelijke  brief met daarop volgend een bespreking met de zorgverzekeraar. Tegelijkertijd is met de ledenvergadering van de betrokken beroepsgroep een alternatief scenario ontwikkeld voor een duurzaam beleid volgend op deze crisisaanpak.

Resultaat

Het bestuur van de beroepsorganisatie heeft als enige van alle betrokken beroepsorganisatie gehoor gevonden bij de zorgverzekeraar en het besluit is teruggedraaid. Tegelijkertijd is samen met het bestuur een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld die zal worden gepresenteerd aan de beroepsgroep voor draagvlak en eigenaarschap onder de leden.