Uitdaging

Een zorgorganisatie schakelde BOUF in toen een gemeente koos voor inbesteding in plaats van contractverlenging. We onderzochten of de gemeente juridisch gezien de juiste keuze heeft gemaakt.

Wat heeft BOUF gedaan?

We verzamelden eerst alle belangrijke documenten en gesprekken tussen de zorgorganisatie en de gemeente, op grond waarvan wij een juridisch-technische (wat zegt de wet) en juridisch-strategische (hoe verhouden de documenten en het beleid zich tot elkaar) analyse verrichten. Daaruit bleek dat de gemeente niet helemaal correct had gehandeld. Dit was vooral in strijd met de Algemene wet bestuursrecht en de beginselen van behoorlijk bestuur.

Resultaat

BOUF heeft een voorlopig bezwaar ingediend bij de gemeente. We werken ook samen met een advocatenkantoor gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Deze aanpak biedt een compleet juridisch beeld. We blijven als adviseur nauw betrokken bij de zaak.