De wet die het aantal zzp’ers in de zorg moet verminderen wordt met minstens een jaar uitgesteld. Dat is deze week bekend gemaakt.[1] De Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) gaat daarom pas van kracht op 1 januari 2026. Daarnaast gaat het Fiscaal kader zzp van de baan, wat betekent dat alle werkgevers en zzp’ers in de zorg vanaf 2026 te maken krijgen met de veel strengere VBAR.

Internetconsultatie

De vertraging is grotendeels toe te schrijven aan het grote aantal reacties en kritiek op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel werd vorig jaar in oktober ter internetconsultatie gelegd, waarna er 1100 reacties van belanghebbenden werden ingediend. Verschillende belangenorganisaties in de zorg waarschuwden dat een groot deel van de 200.000 zzp’ers in de zorg zullen vertrekken zodra de wet van kracht wordt. Bovendien zou de wet kunnen leiden tot een toename van tijdelijke contracten. 

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode met een redelijke lengte. Er moet nog worden bepaald hoe lang deze periode zal zijn. Het ministerie van Financiën laat weten dat zij de overgangsperiode niet nodig vindt en zij weten niet of de Belastingdienst dit gaat handhaven.

Het ministerie van Financiën pleit al jaren voor een betere afbakening van het begrip zelfstandigheid, omdat de Belastingdienst hierop strenger wil handhaven. Veel zzp’ers zouden in de praktijk vaak niet zelfstandig zijn en hierdoor belasting ontwijken.

Fiscaal kader van de baan

Daarnaast gaat het Fiscaal kader zzp zorg niet door omdat de uitvoeringsdienst van Financiën de richtlijn onuitvoerbaar vindt binnen de huidige wet- en regelgeving. Het Fiscaal kader moest ook het aantal zzp’ers in de zorg beperken, maar is minder streng dan het wetsvoorstel VBAR. Volgens het Fiscaal kader zouden zorgmedewerkers maximaal 28 uur per week als zzp’er mogen werken, maar wel voor minstens twee werkgevers.

Nieuw kabinet

De VBAR zal naar alle waarschijnlijkheid worden doorgezet door het aanstaande kabinet. In het Hoofdlijnenakkoord staat: “We streven naar meer vaste contracten voor werknemers. Daartoe wordt de wetsbehandeling van de VBAR voortgezet.”

Hoe verder?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat het wetsvoorstel VBAR na aanpassingen deze zomer kan worden voorgelegd aan de Raad van State, die vervolgens  een juridisch advies uitbrengt over de uitvoerbaarheid. Daarna zal het voorstel worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.  

BOUF Legal houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.


[1] https://www.skipr.nl/nieuws/sociale-zaken-stelt-anti-zzp-wet-jaar-uit/