Vorige week heeft demissionair minister Dijkstra een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over ongewenste beïnvloeding van zorgprofessionals door medische bedrijven. Ze schrijft in de brief een overgang te willen maken van zelfregulering naar overheidsregulering om transparantie in financiële relaties te vergroten en ongewenste beïnvloeding te voorkomen. Om dit mogelijk te maken stelt zij in de brief onder andere een wettelijk transparantieregister voor waar zorgverleners en medische bedrijven hun onderlinge financiële relatie moeten melden.

Huidig register schiet tekort

Sinds 2012 worden financiële relaties tussen zorgverleners en de medische industrie vastgelegd in het Transparantieregister Zorg (TRZ). Bij dit register zijn diverse koepelorganisaties betrokken, zoals de KNMP en NFU. De motie die destijds werd ingediend om het TRZ mogelijk te maken vroeg om een wettelijk transparantieregister. Deze motie werd aangenomen door een ruime Kamermeerderheid, maar het register werd uiteindelijk niet wettelijk vastgelegd.

In de praktijk blijkt het register dan ook niet naar behoren te werken: registraties van financiële relaties ontbreken regelmatig, het TRZ is niet goed doorzoekbaar voor belangstellenden, aandelen hoeven niet geregistreerd te worden, enzovoorts. Het TRZ werd vervolgens een vorm van zelfregulering van medische bedrijven en ziekenhuizen. De betalers en ontvangers van het geld mogen het onderling oplossen.

Wettelijk register

Vorig jaar stuurde oud-minister Kuipers nog een brief naar de Tweede Kamer waarin hij zei dat het tijd is voor meer overheidsregulering. Minister Dijkstra van Medische Zorg is nu voornemens een aantal maatregelen in te voeren. De belangrijkste maatregelen zijn het instellen van een wettelijk transparantieregister en een grotere rol voor besturen van zorgaanbieders in het aangaan van financiële relaties tussen zorgverleners en medische bedrijven.

Maatregelen

Bij het invoeren van een wettelijk transparantieregister wordt een duidelijke norm ingevoerd; alle zorgverleners en medische bedrijven zijn transparant over hun financiële relaties. Het drempelbedrag van €500 zal hetzelfde blijven, alles daaronder hoeft niet te worden geregistreerd. Verder moeten besturen van zorgaanbieders een grotere rol krijgen bij het aangaan van financiële relaties tussen zorgprofessionals en medische bedrijven , omdat ziekenhuisbesturen nu onvoldoende zicht hebben op de financiële relaties die hun zorgprofessionals aangaan. De besturen van zorgaanbieders moeten voortaan goedkeuring geven aan alle financiële overeenkomsten tussen zorgprofessionals en medische bedrijven.

Visie BOUF

De minister wil bij het realiseren van deze plannen rekening houden met de administratieve lasten die het wettelijk transparantieregister met zich meebrengt voor zorgprofessionals. Hier zijn we blij mee. De minister schrijft echter dat het instellen van een wettelijk register gepaard gaat met stijgende administratieve lasten voor bedrijven, maar niet voor zorgprofessionals. Dit lijkt ons een voorbarige aanname. Veel zorgprofessionals en praktijkhouders, zoals huisartsen, zijn zelf ook bedrijven. Hierdoor kunnen de administratieve lasten uiteindelijk toch belanden bij de zorgprofessional.

Minister Dijkstra gaat de komende tijd aan de slag met het uitwerken van de voorgestelde maatregelen. Ze blijft daarin in gesprek met de Kamer en veldpartijen. BOUF Legal zal voor u de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden.

Lees hier de hele brief: Governance in de zorgsector | Tweede Kamer der Staten-Generaal