Per 2025 wordt het nemen van meer tijd in de spreekkamer van huisartsen (MTVP) structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangekondigd. 

MTVP onderdeel basiszorg

Nu wordt de MTVP nog bekostigd via segment 3 van de huisartsenzorg. Dit segment is bedoeld voor zorgvernieuwing en innovatie. Vanaf 1 januari 2025 zal MTVP structureel worden bekostigd in segment 1. Via dit segment wordt de basis huisartsenzorg bekostigd. De inzet van regionale huisartsenorganisaties voor MTVP worden gefinancierd via bestaande bekostiging in segment 2 of segment 3.

Leidraad MTVP

In de beleidsregel zal worden verwezen naar de leidraad MTVP die door huisartsenpartijen en zorgverzekeraars is opgesteld. In deze leidraad staan afspraken over een nieuwe manier van werken in de huisartsenpraktijk. Zoals de mogelijkheid voor langere consulten voor patiënten die dat nodig hebben, het voeren van gesprekken en samenwerking met lokale zorgnetwerken, en de doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenpraktijk.

Afspraken verlengd

De afgesproken doelstellingen van MTVP (verbeterde kwaliteit en toegang, vermindering aantal consulten per patiënt, verbeterde patiënttevredenheid en werkplezier, beheersing van de zorgkosten) blijven tot en met 2028 gelden. Gedurende deze tijd gaan de partijen monitoren hoe het gaat en kijken of de aanpak om die doelstellingen te halen bijstelling behoeft.

Hoe verder?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal de voorgenomen wijzigingen in gezamenlijkheid met de andere beleidswijzigingen voor 2025 uiterlijk op 1 juli 2024 publiceren. De structurele extra kosten die de invoering van MTVP omvat, kunnen binnen de budgettaire kaders huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden opgevangen.

Bekijk hier de brief van de minister over de structurele bekostiging: