Op 7 februari is bij het Politiek Café constructief het gesprek gevoerd over de manier en mate van verantwoording afleggen in de zorg met de daarbij horende lastendruk. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de (werkgroep) Eerstelijnscoalitie en werd begeleid door gespreksleider Donatello Piras en coördinator Loubna Boufrach. Tweede Kamerleden, stakeholders en zorgverleners zijn met elkaar in gesprek gegaan om het diepgewortelde probleem in te kaderen en te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Toenemende lastendruk 

De administratieve lastendruk in de eerstelijnszorg is voor zorgverleners te hoog en wordt niet minder. Dit gaat ten koste van hun werkplezier en de kwaliteit van zorg. @Loubna Boufrach heeft namens de Eerstelijnscoalitie probleemanalyse kunnen delen en inzicht gegeven in het landschap: “We zien dat zorgaanbieders structureel minder tijd hebben voor hun patiënten door een stapeling van verplichtingen die voortkomen uit (nieuwe) wetgeving, of wetten die elkaar zelfs deels overlappen. Dat leidt tot een hogere werkdruk, minder werkplezier en uiteindelijk zelfs tot uitval. We snappen dat fraude met zorggeld moet worden bestreden, maar is dit de manier? Wij denken van niet.” Het zal aankomen op de balans tussen maatschappelijk geaccepteerd rekenschap van zorgverleners uit de eerstelijnszorg en vertrouwen. Minder nieuwe wetten, meer bespreken wat er al is, dat is het credo.  

Video: aftermovie Politiek Café

Zorgverleners en Kamerleden aan het woord 

Zorgverleners kwamen aan het woord en vertelden over de regeldruk die zij in hun praktijk ervaren. Zij zijn bezorgd dat al deze regels overweldigend of misschien wel ontmoedigend zijn voor starters in de zorg.  

Vervolgens bespraken de uitgenodigde Tweede Kamerleden wat zij aan de regeldruk zouden willen doen. René Claassen (PVV): “Vertrouw de zorgverlener.” Julian Bushoff (GL-PvdA) is het daarmee eens en vult aan dat o.a. de jaarverantwoordingsplicht getuigt van te veel wantrouwen richting zorgaanbieders. Jacqueline van den Hil (VVD) roept op tot actie: “Laten we stoppen met praten en gaan doen.” Voor concrete stappen verwijst Daniëlle Jansen (NSC) naar al bestaande bruikbare rapporten, zoals het RVS rapport “Is dit wel verantwoord?”. 

Verantwoordelijkheid 

Deze bijeenkomst heeft tot doel bij te dragen aan de actiebereidheid om moedige besluiten te nemen door de politiek en het veld. Het is daarbij belangrijk om met elkaar niet zomaar losse wet- en regelgeving te ontwikkelen, maar het gehele systeem onder de loep te nemen om de verwevenheid van alle regels te kunnen ontwarren en gericht onnodige regels te repareren of zelfs weg te nemen. Daarbij is het belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven en samen te kijken hoe we kunnen komen tot een betere balans. 

Bekijk hier de PowerPoint die werd gepresenteerd