In het afgelopen jaar is er ‘zorg breed’ aandacht gekomen voor de toegenomen agressie jegens zorgverleners. Er hebben zich bovendien extreme incidenten voorgedaan, zoals een neergestoken huisarts in Den Haag. Dit heeft bijgedragen aan de verhoogde publieke én politieke aandacht voor dit onderwerp. In termen van public affairs is er een situatie ontstaan die niet vaak voorkomt: vrijwel iedereen is het eens over zowel het probleem, de urgentie als (grotendeels) de oplossingen. Het probleem van agressie is echter vooral een maatschappelijk probleem, dat zich overigens ook op andere manieren uit. Maar, het raakt wel aan de duurzame inzetbaarheid van zorgverleners. Los van de werkdruk, het ervaren gebrek aan waardering e.d. is het meemaken van agressie en intimidatie vaak de druppel om het vak te verlaten. De vraag is daarom: hoe kunnen zorgverleners – verenigd in beroepsverenigingen – zorgen dat er oplossingen komen zonder dat zij bij machte zijn om het achterliggende probleem zelf op te lossen?

Het antwoord op bovenstaande vraag is in de afgelopen periode al voorzichtig gegeven. Steeds meer personen, partijen en politici hebben zich allereerst hard gemaakt voor het agenderen van het probleem. Zo heeft de KNMG op 12 maart aandacht gevraagd voor de vierde Europese Dag voor de bewustwording van geweld tegen artsen en andere zorgprofessionals. Inmiddels zijn er meerdere moties aangenomen om de verschillende vormen van agressie en intimidatie in de zorg te onderzoeken en hiervoor passende aanpakken te formuleren.

Binnenkort is het vijfjarig ‘jubileum’ van de Europese Dag voor de bewustwording van geweld tegen artsen en andere zorgprofessionals. Er is hier helaas onverminderd aanleiding voor, omdat het geweld in de afgelopen jaren is toegenomen, ook online. Naast aandacht is er ook politiek gewerkt om het probleem aan te pakken, specifiek voor de eerstelijnszorg. VVD Kamerlid Jacqueline van den Hil heeft samen met Attje Kuiken (PvdA) succesvol een amendement ingediend op de begroting VWS 2023 waarin één miljoen euro wordt vrijgemaakt voor onderzoek en aanpak naar agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg.

Public affairs draait óók om het maken van verbindingen, het elkaar als stakeholders informeren en het verkennen van samenwerkingen. Op deze wijze zou public affairs dus ook concreet bij kunnen dragen aan de oplossingen voor in dit geval het probleem omtrent agressie in de zorg. Door het maken van verbindingen tussen beroepsverenigingen kan uitwisseling plaatsvinden van opgedane ervaringen en het delen van oplossingen die in de praktijk succesvol blijken te zijn. Alleen door samenwerking kunnen dergelijke problemen, waarbij de achterliggende oorzaak moeilijk kan worden weggenomen, worden opgelost. De beroepsverenigingen – zowel eerstelijnszorgverleners als artsen – hebben daartoe al het goede voorbeeld gegeven.