Wat houdt public affairs in? Uiteindelijk vinden wij het belangrijk dat u zelf aan de slag kunt gaan met public affairs – ofwel belangenbehartiging. Daarom hier een korte inleiding in hoe public affairs werkt en enkele aandachtspunten bij belangenbehartiging.

1. Wat betekent public affairs?

Public affairs is veel dichterbij dan wij vaak beseffen. Iedereen is op kleinere of grotere schaal en bewust of onbewust bezig met het beïnvloeden van anderen ten behoeve van de (eigen) maatschappelijke positie. De beroepsvereniging (BVPA) geeft er de volgende definitie aan:

“Het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie.”

Het doel is om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

2. Het politieke speelveld

Public affairs heeft alles te maken met kennis: ken de politieke agenda, weet wie je moet benaderen en gebruik je kennis van het onderwerp. In de Haagse politiek zijn er verschillende momenten om invloed uit te oefenen op het beleid. Denk aan het commissiedebat, schriftelijke overleggen, rondetafelgesprekken, technische briefings of het vragenuurtje.

Maar, hoe beïnvloed je vervolgens deze momenten? De Tweede Kamer heeft verschillende instrumenten om beleid te beïnvloeden, bijvoorbeeld door moties, amendementen of wetsvoorstellen.

Als ‘buitenstaander’ kan je proberen Kamerleden van de juiste informatie te voorzien om zo jouw onderwerp onder de aandacht te brengen.

3. Tips en tricks

Iedereen kan lobbyen, maar als je het echt goed wilt doen zijn deze tips handig:

Je uitstraling en lichaamstaal zijn ontzettend belangrijk. De eerste indruk is goud waard, zorg er dus voor dat je een onvergetelijke impressie maakt. Degene die je probeert te overtuigen moet jou iets gunnen en dat gaat makkelijker als hij of zij jouw aardig vindt en respecteert. Toon bijvoorbeeld extra aandacht voor iemand en stap bovenal over je eigen ego heen. Uiteindelijk blijft het een sociaal spel.

Verder moet de boodschap zo kort en bondig mogelijk zijn, mensen haken snel af wanneer het hen te veel tijd kost of het onduidelijk is. Zorg voor voldoende sterke en door autoriteit gedragen argumenten, die aansluiten op de leefwereld van de ‘beslisser’.  En gebruik vooral het momentum. Kies zorgvuldig uit wanneer jouw boodschap het meest tot zijn recht komt en krachtig is.

Mensen zijn ook vaak vatbaar voor sociale bevestiging. Laat dus zien dat anderen ook al jouw ambitie ondersteunen en meedoen. Zorg voor een groepsgevoel, waar mensen niet van uitgesloten willen zijn.

Daarnaast is het goed om te onthouden dat het basisprincipe geldt: voor wat hoort wat! Breng altijd informatie mee waar ‘de te beïnvloede partij’ mee verder kan, inspelend op hun agenda.

Dit laatste punt zou eigenlijk niet benoemd hoeven worden, maar wees altijd eerlijk en betrouwbaar. Kom je afspraken na en wees eerlijk over je motieven, dat duurt altijd het langst.

Deze tips zijn grotendeels geïnspireerd door de zeven principes van Cialdini. Mocht u zich hier verder in willen verdiepen is zijn boek ‘Invloed. De zeven geheimen van het overtuigen’ een absolute aanrader.

Bouf deelt uiteraard deze kennis ook graag zelf met u door middel van cursussen bij de zusteronderneming, BOUF Academy. Of maak het van dichtbij mee wanneer u een lobby-opdracht bij ons neerlegt.