De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben hun plannen voor het komende kabinet bekend gemaakt. Dat betekent dat de zorgsector zich kan gaan voorbereiden op nieuwe maatregelen. Naast de aangekondigde maatregelen op het eigen risico staan er namelijk ook maatregelen in die direct invloed hebben op het zorgveld. Wat is belangrijk om te weten?

De investeringen en bezuinigingen
Ten eerste: de harde cijfers. In de budgettaire bijlage bij het akkoord kunnen we zien waar het nieuwe kabinet in investeert, en waar niet:

Er komen nieuwe investeringen:
– 600 miljoen naar de ouderenzorg (Wlz).

Maar ook bezuinigingen:
– 590 miljoen op de curatieve zorg. Dit gebeurt via een hoofdlijnenakkoord curatieve zorg, dat de volumegroei beperkt tot het laatste jaar van het Integraal Zorgakkoord (IZA).
– 130 miljoen op het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ).

En besparingen door een te maken efficiΓ«ntieslag:
– 210 miljoen door het versneld invoeren van digitale zorg in de wijkverpleging.
– 270 miljoen door het versneld invoeren van digitale zorg in de verpleeg- en gehandicaptenzorg (Wlz).

De beleidskeuzes
Daarnaast is er beleid aangekondigd dat niet direct terug te zien is in de begroting, maar wel groot effect kan gaan hebben op de zorgsector. Dat kan ook beleid zijn dat niet per se onder het kopje β€œzorg” terug te vinden is.

– β€˜Versterking van de eerstelijnszorg’, o.a. huisarts en wijkverpleging
–Β Β Een decentraal vormgegeven elektronisch patiΓ«ntendossier
–Β Β Preventie centraal stellen, incl. sport en beweging
–Β Β Een β€˜nieuwe samenhangende aanpak’ van het vaccinatiebeleid
– Verwarde personen: geen taak voor politie, waarschijnlijk voor de zorg
– Β Opleidingen in het hoger onderwijs gaan deels over op capaciteitsbekostiging, om opleidingen overeind te houden die voor de arbeidsmarkt of de regio belangrijk zijn.

Politieke partijen benadrukken graag alle harde breuken met het vorige kabinet. Maar vaak is even belangrijk welk beleid juist wordt voortgezet. Dat geldt nu o.a. voor dit plan uit de kabinetten Rutte:

– Het beΓ«indigen van zogeheten β€œverkapte arbeidsrelaties” en schijnzelfstandigheid, door de wetsvoorstellen VBAR en WTTA voort te zetten.

Hoe nu verder?
Deze plannen zijn allemaal nog in grote lijnen. Het nieuwe kabinet, dat nog aangesteld gaat worden, gaat dit nader uitwerken naar een volwaardig regeerakkoord. Na goedkeuring door de Kamer gaat het nieuwe kabinet dan van start.

BOUF blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en houdt u op de hoogte.