Over ons

BOUFLegal in Health is een landelijk werkend adviesbureau, gevestigd in Zeist. Het bureau is opgericht door mr. Loubna Boufrach (LLM). Zij is werkzaam geweest bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorgverzekeraars Nederland en laatstelijk als senior beleidsadviseur bij ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers. Ook is zij medeoprichter van InTECHrity Health & Public Sector en bestuurder bij de stichting Handen in huis.

Loubna beschikt over ruime kennis en ervaring op het terrein van procesbegeleiding en complexe wet - en regelgeving zoals het mededingingsrecht en ondernemingsrecht, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Daarnaast is Loubna een getraind spreker, belangenbehartiger en netwerker.

Loubna spreekt de taal van beslissers en toezichthouders zoals NZa, IGZ en ACM, en is in staat op diplomatieke wijze belangen te ontrafelen en weerstand weg te nemen. Maar ook om complexiteit te reduceren ten behoeve van effectieve besluitvorming. Deze combinatie van procesbegeleider en jurist is uniek.